Selleks, et teil tekiks täiuslikum ettekujutus meie tegevusest, me pakume teile saada tuttavaks meie agentuuri struktuuriga ja eelmiste projektidega, mis olid välja töötatud meie agentuuri poolt erinevate reklaamkampaaniate läbiviimisel.

  • Massiteabevahendite osakonnas teile pakutakse teie reklaami erinevates massiteabevahendites paigutamise kõige sobivamad ja soodsamad tingimused.
  • Loominguline osakond töötab välja stsenaariumi, valib visuaalse rea ja teksti, mis vastab reklaamitava tootele ja/või teenusele.
  • Mittetraditsioonilise reklaamosakond aitab teid töötada välja toodete, teenuste kaubamärgi reklaamkampaania, mitte kasutades traditsioonilisi reklaamvõtteid. Selle variandina on võimalik kasutada reklaami massiüritustel (kontsertitel, laatadel, näitustel).
  • Kliendihaldusosakond. Potentsiaalsete reklaami tellijate otsing ning edasiste läbirääkimiste läbiviimine.
  • Raamatupidamine ja administratsioon. Erinevate finants- ja haldusprobleemide lahendamine.MTÜ AB Video juhatuse koosseis
MTÜ AB Video eetilise tegevuse põhimõtted
Mittetulundusühingu AB Video põhikiri
Tulude ja kulude aruanne